Blogs

Ads. Format ຮູບແບບໂຄສະນາໃນ FB

ຮູບແບບໂຄສະນາ ມີຜົນຕໍ່ອາລົມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ເບິ່ງຫຼາຍ, ການເລືອກໃຊ້ຮູບແບບໂຄສະນາທີ່ເໝາະສົມ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ Ads ໂຄສະນາຂອງທ່ານໜ້າສົນໃຈ ແລະ ດຶງດູດຜູ້ຄົນໃຫ້ກົດເບິ່ງໂຄສະນາຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

Continue reading “Ads. Format ຮູບແບບໂຄສະນາໃນ FB”

Facebook ປະກາດປັບການສະແດງຜົນ ຫຼຸດຈຳນວນ Primary Text ເຫຼືອພຽງ 3 ແຖວ

Facebook ປະກາດປັບການສະແດງຜົນໃໝ່ ສຳລັບໂພສເທິງ Mobile News Feed ແລະ Ads ຕ້ອນຮັບດີໄຊໃໝ່

Creative Tips ໃນ Facebook Business ໄດ້ອອກມາປະກາດຕໍ່ການປັບປ່ຽນການສະແດງຜົນຮູບແບບໃໝ່ວ່າ:

Continue reading “Facebook ປະກາດປັບການສະແດງຜົນ ຫຼຸດຈຳນວນ Primary Text ເຫຼືອພຽງ 3 ແຖວ”