Brandshowcase GOO.N DIAPER

Challenge

ຜ້າອ້ອມກູນ ຜ້າອ້ອມນ້ອງໃໝ່ສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນທີ່ເຂົ້າມາລາວໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ ແຕ່ເນື່ອງດ້ວຍຄຸນນະພາບ ແລະ ນະວັດຕະກໍາຈາກຍີ່ປຸ່ນຈຶ່ງມີລາຄາທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ ສົງຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຊື້ຂອງຄົນລາວ ແລະ ນີ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການຕີຕະຫຼາດຄົນລາວ ທ່າມກາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍແບຣນທີ່ຢືນຢູ່ໃນຕະຫຼາດກ່ອນໜ້າໃຫ້ກາຍເປັນແບຣນແຖວໜ້າ

Solution

ເຮົາສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນດ້ວຍການຕອກຍໍ້າເຖີງຄຸນນະພາບ-ແຫຼ່ງທີ່ມາ-ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ພ້ອມທັງສ້າງແຄມເປນທີ່ສະທ້ອນເຖີງຄວາມຮູ້ສຶກໂດຍກົງຕໍ່ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ ກໍຄືບັນດາແມ່ ແລະ ເດັກ

Result

ດ້ວຍຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄອນເທັ້ນທີ່ເຮົາປ່ອຍໄປຈຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ກຸ່ທລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າເຖີງແບຣນໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຫັນໄດ້ຈາກຍອດຕິດຕາມເພີ່ມຂື້ນຈາກກ່ອນທີ່ເຮົາຮັບມີພຽງແຕ່ 3.7K ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 7.7K ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ ແລະ ມີຍອດຄົນເຂົ້າເຖີງຈາກແຕ່ກ່ອນຫຼັກໝື່ນຄົນ ມາເປັນ 5xx.xxx ຄົນ/ເດືອນ.

Scope of Services

Social Media Management Services

Live Streaming

ເພີ່ມຍອດຂາຍ

ລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ

ສ້າງ Royalty Fan

VIDEO PRODUCTION