ວາງແຜນໂພສ Facebook ແບບບໍລິສັດໂຄສະນາ

Elevate yourself and your team’s digital knowledge with our ANOUVONG digital marketing academy.

ຫຼັກສູດ ວາງແຜນໂພສ Facebook page ແບບບໍລິສັດໂຄສະນາ ທີ່ພວກເຮົາອານຸວົງນຳມາແບ່ງປັນແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການເຮັດໂພສເຟດບຸກດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ເປັນແບບມືອາຊີບ, ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບຫຼັກສູດນີ້ຂຶ້ນມາເພື່ອສອນແນວຄວາມຄິດ, ທິດສະດີ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງ ພ້ອມທັງການແຊຣປະສົບການຈິງຈາກພວກເຮົາໃນການເຮັດໂພສໃຫ້ກັບລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 30ເຜດ

ຫຼັກສູດນີ້ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຫຼັກຄິດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຫຼັກການທີ່ມີວິທະຍາສາດເຊິ່ງສອດຄ່ອງໄປກັບເປົ້າໝາຍທຸລະກິດທີ່ແທ້ຈິງ


What You Will Learn ສິ່ງທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮຽນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຫຼັກສູດ ວາງແຜນໂພສ Facebook Page ແບບບໍລິສັດໂຄສະນາ

1 . ການກຳນົດເປົ້າໝາຍການເຮັດໂພສຢ່າງຊັດເຈນ

2. ທຳຄວາມຮູ້ຈັກລູກຄ້າ ຫຼື ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງເຮົາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

3. ຕອບບັນຫາຜ່ານຄອນເທ້ນ

4. ເລືອກໃຊ້ຄອນເທ້ນແບບໃດຈຶ່ງໜ້າດຶງດູດ

5. ຮູບແບບການນຳສະເໜີ (ຮູບພາບ, Artwork, ບົດຄວາມ, VDO)

6. ເຄື່ອງມືໃນການບໍລິຫານຈັດການຄອນເທ້ນ

7. ການວັດຜົນປະສິດທິພາບຂອງຄອນເທ້ນ

” ພ້ອມ Workshop ພິເສດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນເຂົ້າໃຈໄດ້ໄວຂຶ້ນ ນຳໄປປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ແລະ ເກີດຜົນຮັບໄດ້ຈິງຫຼັງຈົບສູດ “

Course Speaker

Thilakone Anouvong

Founder & CEO

ປະສົບການການຕະຫຼາດ ຫຼາຍກວ່າ 15 ແລະ ການເຮັດ Digital Marketing ຫາຍກວ່າ 10ປີ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບໃຜ?

Digital Marketers, Content Writer
Freelancers, Student, General Public
Directors, VPs
Team Leads, Managers
Founders, CEOs

Student Video Reviews


ລາຄາຄ່າຮຽນ

350,000 ກີບ

ລວມອາຫານຫວ່າງ ແລະ ຄູມືການຮຽນ


ວັນ

03/04/2021

ເວລາ

13:30 – 17:00

ສະຖານທີ່

ບໍລິສັດ ອານຸວົງ

ເຫຼືອອີກ

2021-04-02T16:13:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

ຈະປິດຮັບສະໝັກ