ຍຸກ 4.0 ແມ່ນຫຍັງ

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນຄົງໄດ້ຍິນຄໍາວ່າ “ຍຸກ 4.0” ຈົນເລີ່ມຄຸ້ນຫູ, ແຕ່ທ່ານເອງຮູ້ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງຈິງຮ້ອງວ່າຍຸກ 4.0

ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະມາໃຫ້ຄໍາຕອບຂອງຄຳວ່າ ຍຸກ 4.0 ແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ກວ່າຈະມາຮອດຍຸກ 4.0 ເຮົາຜ່ານຍຸກໃດມາແດ່

ຍຸກ 1.0 ເນັ້ນກະສິກຳເປັນຫຼັກ ໂດຍຜະລິດ ແລະ ຂາຍພືດຜັກຈາກໄຮ່ນາ ແລະ ສວນ

ຍຸກ 2.0 ເນັ້ນອຸດສາຫະກຳເບົາ

ຍຸກ 3.0 ເນັ້ນອຸດສາຫະກຳໜັກ ແລະ ການສົ່ງອອກ

ຍຸກ 4.0 ເນັ້ນເສດຖະກິດຂັບເຄື່ອນດ້ວຍນະວັດຕະກໍາ Value- based Economy

ໃນຍຸກ 4.0 ນີ້ເຂົາຈະເນັ້ນເລື່ອງຫຍັງກັນແດ່

  • ກຸ່ມອາຫານ ກະສິກຳ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
  • ກຸ່ມສາທາລະນະສຸກ ສຸຂະພາບ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທາງການແພດ
  • ກຸ່ມເຄື່ອງມືອຸປະກອນອັດສະລິຍະ ຫຸ່ນຍົນ ແລະ ລະບົບເຄື່ອງກົນທີ່ໃຊ້ອີເລັກໂທຣນິກຄວບຄຸມ
  • ກຸ່ມດິຈິຕອນ ເທັກໂນໂລຊີອິນເຕີເນັດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ບັງຄັບອຸປະກອນຕ່າງໆ ປັນຍາປະດິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີສະໝອງກົນຝັງຕົວ
  • ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳສ້າງສັນ ວັດທະນະທຳ ແລະ ບໍລິການມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ມີມູນຄ່າສູງ

ຂໍ້ມູນນີ້ເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຄຳວ່າຍຸກ 4.0 ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ ພ້ອມທັງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາຜ່ານຍຸກໃດມາແດ່.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s